Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2021

thumbnail

Những đặc bày tốt đánh căn cứ nổi tuyển chọn hệt điều lắm giá trị kinh tế cao

- trỗ bông sớm và giao hội.

- Cường độ đậu trái (mạng quả đối xử với mỗi chùm huê và đối với mỗi lượng).

- Năng suất hạt và quả (kg hạt sản xuất ra đối xử cùng 1m vuông lụn cây).

- Những đặc trưng phiết hậu hĩ học (kích từng, hình dáng và tôn trọng lượng riêng) mức hột và trái.

- tính miễn dịch hay là tính hạnh chống lại nổi những loại sâu hại đặc biệt.

Việc coi xét đả giá những đặc trưng nào là thứ lượng nếu cứ ra những số liệu hồn thống kê trong suốt một số mệnh năm liên tục và nhằm kiểm tra ở cạc thế hệ sau. Những cây đạt yêu cầu tốt dùng được bòn lập cạc vườn thòng thuần cung gấp hột Giống tặng nhân dịp hệt hữu tính hạnh và cung cấp nguyên liệu (cành, chồi, mắt,...) tặng nhân dịp hệt vô tính hạnh.

cho đến nay Bộ nông nghiệp và vạc triển nông thôn nước min hãy quyết định xác nhận đơn mệnh Giống điều ưu tiên sử dụng trong suốt sản xuất như danh thiếp chi ES-04, EK-04, BĐ-01, KP-11, KP-12.

- gì điều ES-04: giàu kín điểm đơn chùm sẽ có từ bỏ 5 đến 10 trái, quả buổi chín giàu màu vàng. Kích kiêng hột trung bình là 173 hột/kg, tỉ luỵ nhân dịp khá cao (27.4%). Giống điều nà báo cáo bị sâu bệnh hiểm như hua xít muỗi, thán thơ từ, ị mủ. hay suất hột tự 55 đến 65 kg biếu một lượng một vụ mùa.

- Giống điều EK-24: mệnh trái đơn chùm từ 5 tới 8 trái, trái tã chín có màu vàng. Kích tìm hạt rất lớn, chỉ kiêng 120 hạt/kg, tỉ lệ nhân cao (28%). Giống điều này cũng vắng bị danh thiếp sâu bệnh nguy hiểm. hay suất hột từ 35 đến 45 kg biếu đơn lượng một vụ mùa.

- gì điều BĐ-01: số trái một chùm trường đoản cú 5 tới 10 quả, màu trái vàng buổi chín. Kích lóng hột khá lớn, làng nhàng 165 hạt/kg, tỉ châu lệ nhân khá cao (27%). Giống điều này vắng bị sâu bệnh hiểm. Năng suất hột tự 45 đến 55 kg cho đơn lượng đơn mùa mùa.

- hệt điều KP-11: số phận quả một chùm từ bỏ 5 đến 10 trái, màu quả vàng tã chín. Kích quãng hột khá lớn, nhàng nhàng là 150 hột/kg, tỉ lệ nhân khá cao (27.5%). gì điều nè lắm khả hay vắng bị sâu bệnh hiểm. Năng suất hạt từ bỏ 45 tới 55 kg cho một cây một mùa vụ.

- gì điều KP-12: số mệnh quả một chùm tự 5 đến 10 trái, màu quả hồng khi chín. Kích lóng hột to, nhàng nhàng là 140 hạt/kg, tỉ châu nhân dịp khá cao (27%). gì nào thưa bị sâu bệnh hiểm nguy. hoặc suất từ bỏ 55 đến 65 kg biếu một cây đơn vụ vụ.

các gì trên đây bởi vì vin KHKT cạn lâm nghiệp Tây nguyên chọn lựa cuộc thể nổi bật tự biến thiên cụm từ danh thiếp quần thể điều trong suốt sản xuất.

Nguồn: Những đặc trưng được làm căn cứ để tuyển chọn giống điều có giá trị kinh tế cao

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và biểu quản ngại hạt điều bá tránh nấm mốc xì, hỏng hóc hại

Bộ biên soạn thảo văn bản lắm định dạng, editor1, thừa nhận ALT + 0 để thắng giúp đỡ chập sắm hột điều các bạn đều chộ ghi trên bao tị nạn...