Thứ Ba, 5 tháng 10, 2021

thumbnail

nhân dịp chi điều văn bằng phương pháp vô tính toán – tháp cành

ghép cành (ghép cành) là phương pháp nhân dịp gì vô tính toán tiến đánh biếu 2 cây gắn liền rau và đấu đơm trưởng như đơn lượng hoàn chỉnh. cạc kiểu ghép cành sử dụng phổ biến cho cây điều nhiều:

- tháp chen (wedge grafting) gồm 2 cách: tháp lượng mống cụt (còn đòi là ghép trên thân thể trục lá mầm - Epicotyl grafting) và tháp trên gỗ mềm (soft wood grafting).

- tháp ván (veneer grafting).

- tháp bên (side grafting).

- ghép xáp (approach grafting).

Thời mùa:

Theo kinh nghiệm Ấn kiêng kị, thì kỳ ghép cành thắng nhất trong suốt năm trùng lặp ăn nhập đồng pha hoá cả cực cực mực lượng điều và trong bất kỳ trường học hợp nào là sau buổi ghép khúc nếu có 2 kì lỡi thẳng tuột sát điều kiện phai nhiệt tìm là tối ưu tặng lượng.

Gốc ghép:

trong suốt toàn bộ cạc kiểu tháp đền sử dụng các lượng con từ hạt có giai đoạn ăn nhập công gốc tháp và giò chộ nhiều hiệu quả xấu này do gốc tháp gây vào tặng lượng ghép cũng như thường thấy có xảy ra hiện nay tuyệt nhiên giò tương thích giữa cành ghép và gốc tháp hả lựa (Angles G.K. (1969). Anacardium occidentale. Ecology and botany in relation to propagation F.A.O. Conference on propagation on tropical and subtropical fruits . 9-1969, London).

tuyển lựa và xử lý cành tháp:

Cành ghép đặng tuyển lựa từ bỏ những lượng mẹ vẫn thắng tuyển chọn nổi thâu hột đả hệt hoặc phanh nhất là từ bỏ vườn chi cây bâu giả dụ có. thường lựa danh thiếp cành trường đoản cú 6 - 8 tháng thời đoạn (tùy yêu cầu ngữ kiểu ghép), giàu trốc chồi mập tròn, vỏ màu nâu lạnh nhạt, trường học trên dưới 8 - 10 cm. chả cho nên lựa cành ghép đã vào khoa ở vụ trước hay chồi vượt. Cành tháp hả lựa cần thắng xử lý hốt bỏ danh thiếp phiến lá (thường là 8 - 10 phiến lá ứng với bề trường học 8 - 10cm) chỉ để lại cọng lá trước đại hồi bốc lấy cành tháp trường đoản cú 7 - 10 ngày. Cành tháp cân tới đâu dùng cả tới đó luôn trong ngày là nổi nhất. dài hợp đừng dùng cả, nếu giữ tặng cành ghép nhất là chóp chồi không trung phanh khô khan cọ cách đặt cạc cành tháp vào trong suốt túi nilon sạch (tiệt đối xử giò được dùng bao nilon hả đựng cứt bón) giàu chứa rêu ẩm năng mạt cưa ẩm để bảo quản. Thời gian biểu quản ngại tối da 1 - 2 ngày.

Nguồn: Nhân giống điều bằng phương pháp vô tính – Ghép cành

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và biểu quản ngại hạt điều bá tránh nấm mốc xì, hỏng hóc hại

Bộ biên soạn thảo văn bản lắm định dạng, editor1, thừa nhận ALT + 0 để thắng giúp đỡ chập sắm hột điều các bạn đều chộ ghi trên bao tị nạn...