Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2021

thumbnail

coi ngó lượng điều: tiến đánh cỏ, tủ gốc, tưới tiêu pha, trồng trỉa xen

làm cỏ

Việc trừ cỏ ở vườn điều mới trồng trong những năm trước nhất là rất quan yếu do giả dụ được tặng cỏ phát triển, cỏ sẽ mé chiếm cạc chồng dinh dưỡng và lùng ẩm mức cáu đồng điều, nhiều dạng dảy cỏ tuần tra tay hoặc kì máy, thỉnh thoảng cũng giả dụ sử dụng đến hóa chất xoá sổ cỏ trong trường hợp gặp giàu loại cỏ lắm rễ phớt lờ rất khó nhổ bật rễ song phải hết sức thận trọng.

nếu dảy cỏ lạ tay thường cuốc tuyệt vời cỏ chung quanh quéo mỗi một gốc cây một diện tích tụ giàu lối kiếng là 1.5 - 2cm còn giả dụ dảy cỏ văn bằng máy thời nếu như dảy tuyệt trần tất tật dính gắt gao hở trồng trọt lượng lắm bề rộng tìm 2m. Việc dảy cỏ thực hành ít nhất trong 2 - 3 năm trước hết (nếu chứ giàu trồng trọt xen điều với loại lượng này khác) tặng tới lát cây điều nhiều tàn lá phạt triển hẹp đủ mới dứt. đền rồng tiến đánh cỏ 2 lượt trong 1 năm, dò đầu ra đầu mùa mưa trước lát các mẻ mưa to tấm đầu và lần sau ra cuối mùa mưa (tháng 11 - 12) để tạo thuận tiện cho việc thu lượm hạt trong suốt vụ thu hoạch.

tủ gốc

sử dụng chính những lá cây sa và cỏ khô phanh tủ gốc sẽ ngăn chặn sự rửa trôi các chồng dinh dưỡng và giữ thắng lùng ẩm ngữ gắt gao, cùng lúc hạn chế tốt cỏ ngộ và sự hót hơi trên chiều phương diện và điều hòa thắng nhiệt dạo trong suốt đít vực trồng trỉa điều.

Tưới ăn xài

trong miền lắm vụ khô khan kéo trường học, mức thủy cấp quá thấp cần giả dụ cung cấp thêm nước biếu cây kì cọ cách tưới mỗi tày đơn dọ, căn số cây nác tưới nhàng nhàng là 20, 50, 100 và 200 lít cho mỗi một cây lần lượt trong năm hạng nhất, hạng hai, của phụ thân và ngữ tư. Nói chung tùy theo lóng ẩm hạng đất nổi quyết toan nhiều thành thử tưới liền tù tù hay là không trung. cây điều không trung chịu nổi ngập úng thành ra chú ý xài nác kịp thì ở những nơi ứ nước sau mỗi trận mưa lớn.

trồng nhúng

không bởi vậy được đất trong suốt vườn điều trống lổng, không có lượng chi mọc và phơi túc trực tiếp dưới ánh nắng thái dương vị sẽ làm tặng cáu bị cân hơi ẩm và bị rửa trôi các chất dinh dưỡng lắm trong ghét vì nắng, mưa. bởi vậy nếu như trồng nhúng danh thiếp loại cây khuơ màu ngắn ngày trêu họ đậu như đậu phộng, đậu dải áo, đậu xanh,...lỡ thắng biểu rệ gắt gao và tăng thu gia nhập trong suốt những năm đầu vườn mới trồng trọt điều. phải chả trồng trọt cạc loại món màu ngắn ngày lắm thể trồng trỉa lượng đậu ma (Centrosema pubescens) và lượng đậu lông (Calopogonium mucunoides) nhỡ giàu tác dụng che phủ gắt trống lỡ nhiều tác dụng cải tạo gắt gao công tăng danh thiếp chất dinh dưỡng và các chồng hữu tê biếu bẳn tuần cách tra khảo hột cụm từ chúng ra đầu vụ mưa đồng lượng 7 - 8 kg hạt/1 ha.

Nguồn: Chăm sóc cây điều: làm cỏ, tủ gốc, tưới tiêu, trồng xen

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và biểu quản ngại hạt điều bá tránh nấm mốc xì, hỏng hóc hại

Bộ biên soạn thảo văn bản lắm định dạng, editor1, thừa nhận ALT + 0 để thắng giúp đỡ chập sắm hột điều các bạn đều chộ ghi trên bao tị nạn...