Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

thumbnail

Bệnh hại điều – thoái cổ rễ và bòn hồng

Bệnh thúi cổ rễ (Daming off)

Đây là loại bệnh rất phổ quát đối đồng cây điều đuối ở danh thiếp vườn ươm điều kiện thoát nước thua. Những loại nấm hoi vào bệnh này là: Fusarium sp., Pythium sp., Phytophthora palmivora, Cyindrocladium scoparium và Sclerotium rolfsii (Anon, 1960; Kumararaj và Bhide, 1962; Susamma Philip, 1973; Agnoloni và Giuliani, 1977).

các loại nấm nè tiến công ra miền rễ hay là vùng cổ rễ hay với tã ra trưởng hai xứ này mực tàu cây điều con cùng đơn dải các mô bị xui xung quanh co cơ thể lượng. buổi bệnh tiến triển cạc cây con lắm trạng thái cong xuống và danh thiếp bộ phận rễ của cây cũng bị nhiễm bệnh. các lá lộ ra những vệt phình lên, trong suốt lớn lên đến của nè đấy thời kết nối lại với nhau. Điều kiện lùng ẩm cao, nhiệt tầm tự 26-  28 kiêng C là những nhân tố đả cho cạc loại nấm này phát triển thuận tiện và bệnh sẽ càng nghiêm trọng trong suốt mùa mưa.

gian:

- Phòng ngừa bệnh nà tuần cạc vịn pháp nông học là cốt bao gồm việc tiến đánh thoát nước tốt tặng cạc luồng trao ương cạc lượng con hoặc các túi bầu và điều chỉnh chành râm vừa giả dụ biếu danh thiếp lượng con.

- Phun sũng dung xê Bordeaux 1% hoặc dung xít bột Ceresan - Wetable 0.1% tặng các liếp khảo tra ương các lượng con hay túi bầu.

- Trường ăn nhập xảy ra rễ mực tàu cạc cây con thối nghiêm trọng vày sự tiến công mực Pythium ultimum lắm cạc loại nấm khác đồng phối hợp thì gian kè cách phơi phóng nhào dexon vào ghét với liều cây 113.6kg/ha (Olunlogo, 1976).

Bệnh tạ thế khô hay thèm đỏ (Die - back or pink - disease)

Bệnh gây ra vị Corticium salmonicolor (= Pellicularia salmonicolor) phổ biến ra khi vụ mưa. (Anon, 1960, Rao, 1969, Estibeiro, 1970). Trên những cành bị bệnh người min chộ nhiều những me màu trắng hoặc hơi hường (hường lãnh đạm) trên vỏ. các nấm nào xâm nhập vào danh thiếp ụ ở sâu hơn và tiến đánh cạc chồi chết thật dần từ ngọn xuống và do vậy lắm gã gọi là Die - back. tã lót cận kết thúc vụ mưa chộ xuất hiện giờ buồn sợi tí tẹo cụm từ cạc nấm trên danh thiếp cành. Khuẩn ty thể nào là đại hồi đầu nhiều màu trắng tệ sau đó dời trải qua màu hường. Những bào tử vô tính (Asexual spores) thời trong suốt tã đứng riêng từng cá dạng nhưng ở trong suốt khối lớn thì lắm màu đỏ và phát sinh đơn cách dễ dàng ở trong suốt nước và tạo thành những cành bị nhiễm bệnh. Tiếp sau vỏ bị nứt và bong ra. Lá ở những cành nào là dời qua màu vàng và rụng xuống đánh tặng một phần cây bị cằn cọc không vạc triển được.

Phòng trừ:

- chém bỏ những cành thoả đắt bệnh ở đằng dưới chốn bị nhiễm bệnh và ăn tiêu hủy phai, biểu rệ danh thiếp phương diện hốt bằng cách quét bột nhão Bordeaux.

- Phun đề phòng bệnh phẳng dung xích Bordeaux 1% hai bận, bận đầu ra tháng 5 - 6  trước lát buộc đầu mùa mưa và lượt sau ra tháng 10.

Nguồn: Bệnh hại điều – Thối cổ rễ và váng hồng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và biểu quản ngại hạt điều bá tránh nấm mốc xì, hỏng hóc hại

Bộ biên soạn thảo văn bản lắm định dạng, editor1, thừa nhận ALT + 0 để thắng giúp đỡ chập sắm hột điều các bạn đều chộ ghi trên bao tị nạn...