Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2021

thumbnail

tiêu pha chuẩn mực Việt trai (TCVN 4850:1998) phắt Nhân hột Điều

Yêu cầu kỹ trần thuật chung chạy nhân dịp điều

- Tỷ lệ sót lụa giò tốt quá 1%, lối kiếng không quá 1mm.

- không tốt nhiễm dơ, sâu mọt năng hỏng hóc hại vì chưng sâu mọt

- đừng đặng ôi ơ hay lắm ngò cọ.

- cỡ ẩm đừng quá 5%.

- chả băng quá 5% khuyết điểm Nhân vội dưới.


 

chia cụm từ sản phẩm theo bảng sau

Loại nhân dịp trắng cựu hạt
gấp Ký hiệu mệnh nhân dịp/LB căn số nhân dịp/kg Yêu cầu
1 W180 120 - 180 265 - 395

 

Ngoài đề nghị chung, nhân dịp hạt điều không đặng nhiều đốm đen, nâu. nhân dịp giàu dạng lắm màu trắng ngà, trắng năng xám tro nhạt hoét.

 

2 W210 200 - 210 440 - 465
3 W240 220 - 240 485 - 530
4 W280 260 - 280 575 - 620
5 W320 300 - 320 660 - 705
6 W400 350 - 400 770 - 880
7 W450 400 - 450 880 - 990
8 W500 450 - 500 990 - 1100
Loại nhân dịp vàng - cựu hạt
Cấp Ký tiệm gã thương nghiệp số mệnh Nhân/Lb mệnh Nhân/kg Yêu cầu
9 SW240 Nhân vốn vàng 240 220 - 240 485 - 530 Như đối cùng Cấp Nhân vốn dĩ trắng cơ mà màu nhan sắc đậm hơn vì chưng quá nhiệt trong suốt quá trình chao đèn ơ năng sấy.
10 SW320 Nhân vốn liếng vàng 320 300 - 320 660 - 705
11 SW Nhân nguyên vàng - -
12 SSW Nhân nguyên vàng sém - - Như đối xử cùng vội vàng 11 (ký tiệm SW) mà màu sắc đậm hơn bởi vì cháy sém nặng hơn trong suốt quá đệ chao ơ năng sấy màu hơi nâu hoặc hơi xanh cũng thắng chấp thuận.
Loại Nhân vốn nám
Cấp Ký tiệm thằng thương mại Yêu cầu
13 DW nhân dịp nám Ngoài Yêu cầu chung, nhân dịp hột điều phải giàu hình dạng kín trưng. Nhân hạt điều nhiều lốt sém nhăn, nhiều lấm tấm đen sẫm.
Loại nhân dịp vỡ vạc
vội vàng Ký tiệm Tên thương nghiệp miêu tả Yêu cầu
14 WB Nhân trắng đổ vỡ ngang Nhân vỡ theo chiều can thiên nhiên Màu sắc nhân dịp hột điều như Nhân vốn trắng
15 WS nhân dịp trắng vỡ lẽ hàng nhân dịp vỡ vạc theo chiều dính dấp thiên nhiên
16 SB nhân dịp vàng đổ vỡ can nhân dịp đổ vỡ theo bề gàn tự nhiên Màu sắc nhân dịp hột điều như Nhân vốn dĩ nám
17 SS Nhân vàng đổ vỡ dính dáng Nhân vỡ vạc theo chiều hàng tự nhiên
18 LP Mảnh vỡ vạc lớn nhân dịp vỡ không lọt qua sàng lỗ lã 4.75 mm nhân dịp hạt điều đừng Phân biệt theo màu nhan sắc
19 SSP Mảnh vỡ lẽ nhỏ nhân dịp tan vỡ lọt sang trọng sàng lỗ 4.75 mm nhưng chứ lọt sang trọng sàng lỗ 2.8 mm
20 BB mẩu đổ vỡ vụn Nhân vỡ lẽ bé lọt qua sàng lỗ 2.8 mm, song giò lọt trải qua sàng lỗ 1.7 mm

 

Nguồn: Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN 4850:1998) Về Nhân Hạt Điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và biểu quản ngại hạt điều bá tránh nấm mốc xì, hỏng hóc hại

Bộ biên soạn thảo văn bản lắm định dạng, editor1, thừa nhận ALT + 0 để thắng giúp đỡ chập sắm hột điều các bạn đều chộ ghi trên bao tị nạn...