Thứ Năm, 30 tháng 9, 2021

thumbnail

Những phần cốt tử mức ISO 6477-1988

1. cứt loại tổng quát:

nhân dịp điều là sản phẩm thâu đặt sau chập lột vỏ và lột vỏ lụa hạt điều (Anacardium occidentale L.).

2. chia loại giống tiết:

- W: nhân cựu trắng. nhân giàu hình quả cật, chứ bị phá hoại hư hỏng như côn trùng, mốc, lắm ngò ôi thiu, sót vỏ lụa và nhầm cạc tạp chất khác, nhân giàu màu trắng, hay nhà voi nhạt, năng màu tro hững hờ. xuể chấp nhận phải lộn nhân cấp thẳng băng xáp chẳng quá 5%.

bộ hạ nào là theo quy cách thứ tống lớp/ Châu Phi có các mẽ tiệm W180, W210, W280, W320, W400, W450, W500 (chữ viết mạng chỉ mệnh nhân dịp có trong 1 cắt Anh (pound), thí dụ W320 giàu nghĩa là số mệnh nhân điều trong 1 pound), LW1 (180 - 210 nhân/1 pound) và W1 (mạng nhân dịp trong 1 pound giàu hơn). Theo quy cách Việt trai lắm W180, W240, W280, W320, W400, W450, W500.

- SW: nhân vốn hơi vàng (Scorched wholes). nhân dịp có hình quả thân, không trung bị hư hỏng phá hoại do côn trùng, mốc, ngò bởi ôi thiu, sót vỏ lụa và nhầm các tạp chất khác. nhân nhiều màu ngà voi đậm hơn hay hơi bị xém lửa trong suốt tã chao hoặc sấy khô khan, phanh phép lẫn nhân dịp gấp thấp hơn trực tính sát đừng quá 5%.

chân tay nào theo quy định mức nhồi lóng/ Châu Phi có mã hiệu SW180, SW210, SW240, SW320, SW400, SW450, SW500. Theo quy cách mức Braxin có cạc mẽ hiệu: SLW2 (160 - 180 nhân dịp/1 pound), LW2 (180 - 210 nhân/1 pound) và W2 (số phận nhân dịp trong suốt 1 pound giàu hơn). Theo quy cách Việt Nam nhiều các mẽ hiệu SW240, SW320 và SW (mệnh nhân dịp trong suốt 1 pound nhiều hơn).

- nhân dịp nguyên nám (Desert cashew Kernels), gồm giàu:

SSW: nhân dịp lắm ảnh trái cật, khô khan không nhiều hỏng vì sâu bọ phá hoại, giò sót vỏ lụa, chẳng có mùi ôi thiu và lầm cạc tạp chồng khác. nhân dịp có màu vàng phanh phép nhiều điểm bé mờ.

thủ túc này theo quy cách hạng nhồi cữ/ Châu Phi lắm mã tiệm SSW. Theo quy cách thứ Braxin nhiều mã hiệu W3 và theo quy cách Việt Nam có mẽ hiệu SSW.

DW: nhân dịp cựu nám có những đặc trưng như loại trên những chấm nhỏ màu vàng đậm hay màu mun, nhe tinh tường rệt hơn.

Thuộc cấp nào là theo quy cách lèn lóng/ Châu Phi có mẽ tiệm DW, theo quy cách ngữ Braxin có mã hiệu W4. Theo quy cách Việt trai nhiều mẽ hiệu DW.

Nguồn: Những phần chính yếu của ISO 6477-1988

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và biểu quản ngại hạt điều bá tránh nấm mốc xì, hỏng hóc hại

Bộ biên soạn thảo văn bản lắm định dạng, editor1, thừa nhận ALT + 0 để thắng giúp đỡ chập sắm hột điều các bạn đều chộ ghi trên bao tị nạn...