Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

thumbnail

Cách chế biến rượu điều Fenni

buộc quả điều lấy xích ép chứa vào chum được lắng yên ổn cho lên men nhờ vả tác hễ mực tàu cạc vây khuẩn sẵn lắm phương diện trong suốt trái điều. chấm dứt quá đệ trình lên men tiễn chân chưng cất trong danh thiếp bình chưng cất thu đặt sản phẩm gọi thằng là Arrack, bác bỏ cất tiếp Arrack sẽ thu phanh Fenni lắm hăng tìm rượu là 25 kiếm. Ủ tiếp Fenni trong suốt hòm gỗ đựng rượu thêm đơn thời kì rồi mới tiễn dùng thời Fenni lắm chồng lượng ngon hơn.

giả dụ nồng quãng hạng xịch ép là 10.5 kiêng Brix, hồi hương quá đệ lên men ở điều kiện yếm khí Kết thúc sẽ thâu đặt cư trú lượng rượu là 10.5 x 0.575 = 6.03. phải lấy 8 ly rượu nào là đưa bác cất nhằm thu để 1 lít rượu mạnh thì cư trú cây rượu sẽ là 6.03 x 8 = 48.24%. Thành phần hóa học thứ rượu Fenni điều sinh sản ở Goa kì bác cất huê học hãy tốt vắng do Naronha (1973).

Những thông số kỹ tường thuật cần chú ý:

- nồng kiếm dịch bắt hồi tặng lên men ( lùng Brix)

- tuyển lựa loại và vô kể lượng men thuần chủng cần tiễn ra

- cạc điều kiện phai pH, nhiệt tìm kiếm, thời gian sục khí để biếu quá trình lên men đạt kết trái đặt nhất

- thời gian ủ rượu cần thiết sau lót chưng cất ra phanh loại bỏ các Thành phần lắm hại đang có mặt ở trong rượu như aldehyd, rượu cao cứt tử.

Bảng - Thành phần hóa học hạng rượu Brandy điều

vách phần G/100 lít rượu ráo trọi đối
Rượu Etylic 42.85
Axit đi hơi như axit Acetic 12.28
Este như Ethyl Acetat 55.97
Aldehyd như acetaldehyd 18.28
Rượu bậc cao 149.79
Furfural 3.22
Đồng 1.04

     

Theo M.S Subba Rao., 1984. Cashew Research and Development: 163 thắng trích dẫn do Phạm Văn vốn.

Bảng - So sánh chồng cây rượu điều đồng Wishky và Rhum

Chỉ tiêu ăn xài chuẩn chất cây quốc tế chất lượng rượu điều
Whisky Rhum Liquor Fenni
chồng cứng tổng căn số (% tôn trọng lượng/ trạng thái tích trữ) 0.2 max - 0.057 0.009
Tro (% tôn trọng cây/ thể tích) 0.02 max - 0.017 0.009
Axit bay hơi như axit acetic (g/100 lít rượu tót vời đối) 20 - 100 100 max 9.93 15.2
Este như Ethyl acetat (g/100 lít rượu ráo đối xử) 8 mỗ 10 ta 140.8 97.3
Rượu bậc cao như rượu Arnyl (g/100 lít rượu nhẵn đối) 30 - 300 300 max 115 78.5
Aldehyd như acetaldehyd (g/100 lít rượu ráo đối xử) 45 max 45 max 23.9 24.8
Furfural (g/ 100 lít rượu nhẵn đối xử) 12 12 max Nil Nil
Đồng (ppm) 10 max 10 max 3 3
lóng rượu (lóng UP) 25 25 24 24

Nguồn: Cách chế biến rượu điều Fenni

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và biểu quản ngại hạt điều bá tránh nấm mốc xì, hỏng hóc hại

Bộ biên soạn thảo văn bản lắm định dạng, editor1, thừa nhận ALT + 0 để thắng giúp đỡ chập sắm hột điều các bạn đều chộ ghi trên bao tị nạn...