Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

thumbnail

Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và moi mồ hóng

 

Bệnh đốm lá (Leaf spot disease)

 

Bệnh hoi ra bởi vì nấm Cercospora anacardii Muller & Chrupp, cho thấy lắm ở tất cả cạc vườn điều ở lèn tầm, Đông Phi, Braxin (Golato C., 1970; Julio Da Ponte J., 1971). Trên các lá nhiều những đốm màu sậm đàng kiếng 1 - 4 mm ứng cùng những bào tử nấm nằm ở phương diện dưới lá.


gian bệnh nè phun dung xê Zineb 0.2% (200g trong 100 lít nác) chốc có những vết tiệm trước nhất cụm từ bệnh và sau đấy căn cứ 20 ngày lại phun một lần (Golato C, 1970).

Ngoài bệnh đốm lá bởi Cercospora anacardii hoi vào đương đơn số mệnh trạng thái bệnh đốm lá khác như bệnh đốm lá màu xám vì Pestolotia microspora, P. dichaeta, bệnh đốm lá đỏ vì chưng Phyllosticta sp., bệnh đốm lá nâu bởi vì Colletotrichum gloeosporioides, bệnh đốm lá màu gỉ sắt vì Phomatospora anacardicola, và bệnh ri rỉ sắt hồng hoi vào vày loại tảo Cephaleuros mycoides... (Batista, 1957; Anon, 1960; Guba, 1961; Early và Punithalingam, 1972).

Phòng chống những bệnh đốm lá thể nào là kè cách phun dung dịch Bordeaux 1% hoặc oxyt với 0.3% hay là Benlate 0.3% (Anon, 1960; Matta và Lellis, 1973).

 

Bệnh mốc bồ hóng (Sooty muod)

danh thiếp lá thẳng băng bị phủ do một quãng mồ hóng sít danh thiếp nấm Capnodium sp. ở trưởng hai mặt ngữ lá, nên cản ngăn hoạt động quang đãng phù hợp thường ngày mực tàu lượng, tiến đánh cây đâm cả liệt (Anon, 1960; Arailde và Mattos, 1971). buồng bệnh nà tày cách phun dung nhếch rặt bột 2%. Việc phun nè sẽ phòng cả cạc sâu bọ với hoạt hễ và đả cho các mốc xì mồ hóng tã lót khô khan tách rời khỏi lá rơi xuống vách kiêng kị khoảnh.

 

Nguồn: Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và Móc Bồ Hóng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và biểu quản ngại hạt điều bá tránh nấm mốc xì, hỏng hóc hại

Bộ biên soạn thảo văn bản lắm định dạng, editor1, thừa nhận ALT + 0 để thắng giúp đỡ chập sắm hột điều các bạn đều chộ ghi trên bao tị nạn...