Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021

thumbnail

ăn xài chuẩn mực chạy hạt Điều Thô vật liệu

Buôn bán hột điều phức tạp hơn buôn nửa nhân điều, vày hạt điều chửa lắm bảng cứt cấp thứ chuẩn mực phắt chất lượng tốt làm kia sở tặng việc định giá trong mua nửa.

mỗi nác, khu vực lắm sản xuất hạt điều trường đoản cú xây dựng chi tiêu chuẩn mực chất cây hạt điều riêng tặng tớ đặt giao dịch sắm bán. Những kín bày thường sử dụng tốt xây dựng xài chuẩn mực chất cây hạt điều là:

- tầm ẩm ngữ hột

- Tỷ lệ cạc hạt gạnh hay là không trung nhân ái, hột sâu thoái dập nát

- mệnh hạt đếm tốt trong 1 kg hột

- Tạp chất, cáu cát, thanh cành,...

Chẳng hạn ở Mozambique xài chuẩn chất cây hạt điều nhằm quy toan như sau:

1. từng ẩm tối đa mức hột là 8%, tổ 1% giá như trị giảm bớt 1%, tìm ẩm trên 12% lắm dạng bị từ khước.

2. Tỷ luỵ cả thảy các loại hạt hư hỏng tối da 10%, băng 1% giá như bị giảm 1% hoặc so bì chối từ không trung chuốc. Tỷ lệ hư thấp hơn quy toan 1% ví phanh tăng thêm 0.5%

3. Tạp chất biếu phép thuật là 1% nêu băng toan của nà 1% giá như sẽ bị giảm 3% và căn cứ 1% thấp hơn nổi tăng ví 0.5%.

Ở Tanzania người ta chỉ phân gấp chất cây hột điều ra hai vội vàng: hột điều đạt chuẩn và hột điều chớ đạt chuẩn.

- hột điều đạt chuẩn là danh thiếp hạt điều chứa chấp tạp chồng dưới 0.25%, danh thiếp hột ké, hư hay hột từ bỏ mùa cũ dưới 13%.

- hạt giò đạt chuẩn mực là hột chứ đạt cạc yêu cầu trên.

cùng cách chia vội hột nào là sản cây hột điều ngữ Tanzania ước lượng đạt chuẩn mực chừng 80%.

Ở tống tầng tùy theo vùng hoặc bang đưa tiễn vào những quy toan chồng lượng hột điều khác nhau.

thằng gấp thứ Những đặc trưng kín bặt
Tạp chồng max tầng ẩm max số phận hạt trong suốt 1 kg hạt trống không max hột non max hạt hư hỏng max
kín biệt 0.25% 12% 160 1 1 2
được 0.25% 12% 180 2 2 3
Khá 0.25% 12% 210 3 3 4

Bảng -  Quy toan phứt vội vàng mực tàu cụm từ hột điều (Ở xứ Bắc và Nam Kanara, thuộc bang Kanataka).

Tên gấp mức Những đặc bày đặc bặt
Tạp chất max kiếm ẩm max Số hạt trong suốt 1 kg hạt trống rỗng max hạt đuối max hạt hỏng hóc max
Trên đặc biệt - 12% 100 - - -
kín bặt 0.25% 12% 150 1 2 2
được 0.25% 12% 160 2 3 3
Khá 0.25% 12% 210 3 4.5 4.5

Bảng - Quy định quách gấp mực tàu hạt điều (Ở miền bờ biển Konkan và Malaba, thuộc bang Karala)

Những kín trưng tổng quát mắng:

hột điều chín thu hái tự lượng điều Anacardium occidentale L. trồng trỉa ở vùng Bắc và trai Kanara, vùng biển Malaba và Konkan, hãy tốt phơi khô nhiều:

a. hình dáng, màu sắc đẹp và những kín trưng khác cụm từ gì.

b. hạt hỉ chín hoàn trả rành và phơi khô kỹ.

c. chớ lắm ngò ẩm mốc xì.

d. không giàu mốc, bệnh, danh thiếp hột dập nát, côn trùng phá hột,...

- hạt trống tuếch: hạt chả có nhân.

- hạt có chửa chín (non): hạt có nhân răn reo.

- hạt hỏng hóc: hột bị sâu bệnh, hột chứa chấp nhân vẫn bị biến màu.

- Tạp chất: bao gồm cáu, đá, bụi dơ, miếng quả điều khô, lá,...

các chỉ tiêu xài nạm trạng thái dận chất lượng thâu mua và sơ chế hột điều Thô Nguyên Liệu nổi quy định như sau:

1. đi dạo ẩm:

dạo ẩm hạt chín đương tươi theo máy đo chuyên dùng:

- Tháng 2 + 3 từ 18% tang xuống

- Tháng 4 + 5 từ 20% trở xuống

Những hột mát vỏ xanh, đốm xanh, hạt bị ầm nác chớ mua.

2. hột teo lép, sâu thối, hột có chửa đủ từng chín:

hạt teo xịt là hạt chứ nhân ái hoặc bác ái song nhân < 75%.

hạt sâu là những hột vẫn bị sâu bọ, sâu phá hại hay là còn phá hại phần nhân.

* hạt rủi, teo gạnh, sâu biếu phép < 5%.

hạt chưa đủ kiêng kị chín là những hột hồi hái còn xanh, vỏ hột tuy đã dời qua màu xám, mà trú ngụ lượng nước trong suốt vỏ và trong nhân dịp đương cao, tìm ẩm đo hồi còn khoác > 20%.

* hạt có chửa đủ kiêng kị chín biếu phép thuật tự 12% trở xuống.

3. Kích lùng hạt:

cứ ra quý trọng cây hột nhát bá chia đả bố loại sau:

- Loại lớn: mạng hột/kg từ bỏ 170 trở xuống

- Loại trung bình: căn số hột/kg trường đoản cú 170 - 190

- Loại rỏ: căn số hạt/kg trường đoản cú 190 - 210

Xử lý danh thiếp tỷ lệ đừng đúng quy định:

- nếu như kiêng kị ẩm tổ quy định căn cứ mỗi một 1% sẽ ngoại trừ 1% tôn trọng lương lậu.

thí dụ: giả dụ từng ẩm 20% sẽ ngoại trừ quý trọng lượng theo tỷ ngọc trai vượt.

- Nếu tỷ lệ hột sâu thoái, teo ghẹ băng nhóm quy toan, cứ vượt 1% sẽ trừ 1% theo quý trọng lượng.

- giả dụ tỷ ngọc trai hạt chưa đủ lớp chín thời căn cứ mỗi một 1% ổ trừ 0.5% coi trọng cây.

xài chuẩn chồng lượng sau nhút nhát phơi phóng khô, sơ chế nhập kho:

- quãng ẩm từ 10% tang xuống (đo tã lót nguội).

- hột giò hoàn rành trường đoản cú 3% tang xuống.

- đừng lắm tạp chất như gắt cát, hạt đuối và sâu thối cũng nếu như thắng loại quăng quật.

Nguồn: Tiêu Chuẩn Về Hạt Điều Thô Nguyên Liệu

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và biểu quản ngại hạt điều bá tránh nấm mốc xì, hỏng hóc hại

Bộ biên soạn thảo văn bản lắm định dạng, editor1, thừa nhận ALT + 0 để thắng giúp đỡ chập sắm hột điều các bạn đều chộ ghi trên bao tị nạn...